Knihovna


Nachází se v 1. poschodí vedle počítačové učebny.

Plní funkci studovny, čítárny a půjčovny.

Půjčovní doba ve školní knihovně ve školním roce 2020/21

Úterý 12:15 - 13:00 Mgr. R. Weselowská
Mgr. L. Mikesková
Čtvrtek 12:45 - 13:30 Mgr. R. Uhlářová
Lic. R. MechlováNávštěvníci jsou povinni respektovat pokyny pracovníků knihovny.