Knihovna


Nachází se v 1. poschodí vedle počítačové učebny.

Plní funkci studovny, čítárny a půjčovny.

Půjčovní doba ve školní knihovně ve školním roce 2019/20

Pondělí 13:15 - 14:00 Mgr. K. Slabá
Mgr. L. Mikesková
Čtvrtek 13:15 - 14:00 Mgr. J. Kanioková
Mgr. R. WeselowskáNávštěvníci jsou povinni respektovat pokyny pracovníků knihovny.