Základní škola Čeladná, příspěvková organizace
Čeladná 551, PSČ 739 12

e-mail: skola.celadna@volny.cz

IČO: 75028948

číslo účtu: 18 14 18 130 / 0300

ID datové schránky: dfnmkh3


Zřizovatel:
Obec Čeladná

Ředitelka školy:Mgr. Jana Satinská
skola.celadna@volny.cz
tel: 558 684 006
mobil: 774 300 514
Zástupce ředitelky školy:Ing. Jiří Kapsa
kapsa@zsceladna.cz
tel: 558 684 003
mobil: 778 088 874
Vedoucí vychovatelka ŠD: Bc. Martina Marková
markova@zsceladna.cz
tel: 558 438 465
mobil: 774 300 846
Vedoucí školní jídelny: Ivana Huserová
jidelna@zsceladna.cz
tel: 558 684 114
Sekretariát: Miluše Madryová
administrativní a spisová pracovnice
sekretariat@zsceladna.cz
tel: 558 438 332
mobil: 777 204 533

Úřední hodiny

Pondělí 7:00 – 13:00
Úterý 7:00 – 13:00
Středa 7:00 – 15:30
Čtvrtek 7:00 – 13:00
Pátek 7:00 – 13:00
Pověřenec pro ochranu osobních údajůpoverenec@zsceladna.cz
tel: +420 777 628 010


Součásti školy:

Základní škola IZO 102080402
Školní družina IZO 119600129
Školní jídelna IZO 103008616

Pedagogičtí pracovníci školy

JménoPozice
Mgr. Jana Satinskáředitelka školy, Aj, Rj
Ing. Jiří Kapsazástupce ředitelky,
IKT, M, PČ
Ing. Jana BártováCh, F, M, PŘ, Vař
Kamila Fabiánkovávychovatelka ŠD
Hana Horákováasistentka pedagoga, vychovatelka ŠD
Mgr. Gabriela JanáčováTV, PŘ, Z, In
Mgr. Jarmila Javůrková1. stupeň
Mgr. Jaroslava Kanioková
1. stupeň
Bc. Martina Marková
vedoucí vychovatelka
Radka Mechlová
HV, VV
Mgr. Lenka Mikesková
ČJ, D
Mgr. Michaela Mohylová
AJ, NJ
Mgr. Eva Pálková1. stupeň
Mgr. Lucie Rečková
Aj
Mgr. Kateřina SlabáRJ, ČjaL
Mgr. Jaroslava Traganová
1. stupeň
Mgr. Radka Uhlářová2. stupeň, ČjaL, HV
PaedDr. Helena Vajda
asistentka pedagoga
Mgr. Rita Weselowská
1. stupeň
Mgr. Martina Zemanová
speciální pedagog
Mgr. Židková Jaroslava
M
Mgr. Radim Žižka
tel.: 558 684 047
výchovný poradce,
D, Z, F, VkO

Pozn.: e-mailová adresa je ve formátu prijmeni(zavinac)zsceladna.cz

Kontakty na nepedagogické zaměstnance:

JménoE-mail
Ivana Huserovájidelna@zsceladna.cz
Evžen Brussskolnik@zsceladna.cz

Jména a e-maily zaměstnanců jsou aktualizovány v průběhu celého kalendářního roku, sledujte proto aktuální e-mailové adresy.