Přijímací řízení na střední školy v aktuálním školním roce 2022/2023


Přehled středních škol, kam byli přijati naši žáci v rámci přijímacího řízení na střední školy pro školní rok 2022/2023


Doporučujeme sledovat webové stránky zvolených škol!!!Plán exkurzí
podzim 2022 - jaro 2023Individuální exkurze žáků s rodiči na jednotlivé střední školy (dny otevřených dveří) dle zájmu.
jaro 2023Exkurze žáků VIII. třídy do Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání na Úřadě práce ve F-M.