Organizace šk. roku 2021/2022

 

 

 

 

·        Zahájení  bude ve středu   1. září 2021

·        Podzimní prázdniny připadnou na středu 27. října a pátek 29. října 2021.

·        Vánoční prázdniny začínají ve čtvrtek 23. prosince 2021 a skončí v neděli 2. ledna 2022.

Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022.

Výpis z vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v pondělí 31. ledna 2022.

·        Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.

·        Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou od  14. 3. do 20. 3. 2022.

·        Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.

·        Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy  31. srpna 2022.

Školní rok 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

 

 

Organizace vyučování 1. září 2021

 

 

 

Prvňáčci

·        7:50 shromáždění ve školní jídelně i s r rodinnými příslušníky (všichni dospělí musí mít respirátor)

·        8:00 Česká státní hymna, přivítání všech rozhlasem (ředitelka školy, pan starosta)

·        Přivítání prvňáčků ředitelkou školy, uvedení kulturního programu

·        Kulturní program

·        Přivítání prvňáčků starostou a panem farářem

·        Předání dárečků – pan starosta s paní třídní učitelkou

·        Společné foto

·        Odchod všech do učebny prvňáčků, zde první malé úkoly a informace rodičům

·        Přihlášení žáčků do ŠD a na obědy, odchod domů. Ale pozor, ŠD i ŠJ je už 1. 9. v provozu! Pokud přihlásíte dítě ke stravování v ŠJ 31. 8., může hned 1. 9. zůstat v družince.

 

 

2. – 9. ročník

·       7:45 Odchod žáků do tříd

·       8:00 Česká státní hymna, přivítání všech rozhlasem (ředitelka školy, pan starosta)

·       Testování žáků 2. – 9. ročníku ve třídách

·       Ukončení vyučování v cca 9:30

·       Oběd možno telefonicky objednat v úterý 31. 8. 2021

·       Mladší žáci se zaplaceným obědem a přihlášení zákonným zástupcem do ŠD (1. 9. od 7:30) mohou být v ŠD  už 1. 9. 2021

 

Organizace vyučování 2. září 2021

 

 

 

 

·       7:30 - 7:45 Testování prvňáčků – prvňáček (s doprovodem rodiče či prarodiče) půjde v přízemí do ŠD, kde bude vše pro testování připraveno. Dětem (i doprovodu) se budou věnovat paní učitelky i paní vychovatelky.

·       1. – 3. vyučovací hodina – třídnické práce v kmenových třídách, od 4. vyučovací hodiny se učí dle rozvrhu (rozvrh hodin bude zveřejněn 30. 8. 2021), ale nultá hodina (TV hoši 6. a 7. ročník) a odpolední výuka (HV/VIII. a vaření/IX.) odpadá

·       Školní jídelna a školní družina plně v provozu