PŘES PŘEKÁŽKY KE HVĚZDÁM


Od listopadu 2019 realizujeme projekt "Přes překážky ke hvězdám" v rámci OP VVV, zaměřený na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů a podporu extrakurikulárních aktivit. Projekt navazuje na předchozí dvouletý projekt "Spolupráce a hraní - úspěšné učení" a umožní mj. zachování pozice školní asistentky, financování provozu oblíbeného Klubu zábavné logiky a deskových her a další vzdělávání pedagogogů v oblasti ICT a cizích jazyků.

Projekt Personální podpora