Informace k vydávání vysvědčení

Vysvědčení bude vydáváno v úterý 30. června všem žákům. Ti žáci, kteří nedocházeli do školy na nepovinnou výuku/konzultace, přinesou ráno vyplněné a zákonným zástupcem podepsané „Čestné prohlášení“, jinak nebudou vpuštěni do budovy.
Žáci II. stupně obdrží vysvědčení v 1. vyučovací hodině a neprodleně opustí školu.
Žáci I. stupně rovněž obdrží vysvědčení v 1. vyučovací hodině a ti, kteří nedocházejí na výuku do pracovních skupin, rovněž odcházejí domů. Ostatní se zúčastní programu se svými třídními učiteli až do oběda. Školní družina má normální provoz.
Letní provoz ŠD formou příměstských táborů

Prosím zákonné zástupce žáků, kteří jsou přihlášení na příměstské tábory, by provedli úhradu poplatku 900,- Kč/turnus/ 1 osoba - na účet školy č. 18 14 18 130 / 0300. Do poznámky pro příjemce uveďte jméno + příjemní dítěte; tábor; (označení tábora na který jste dítě přihlásili) A (Filmový festival) B ( Pod pirátskou vlajkou) C (Se zvířátky do pohádky).
Prosíme o úhradu poplatku nejpozději 30.6.2020.
Příjem přihlášek je již uzavřen.
Pro žáky II. stupně

Dne 8. 6.  nastoupí do školy žáci II. stupně. Na základě registrovaných počtů jsou sestaveny 4. skupiny, pro každý ročník jedna.
Rozvrhy jednotlivých skupin jsou zde...

Přihlášky do 12. června, čtěte více ...

Přihláška ke stažení...Oznámení pro stravníky

Od 1. 6. 2020 z důvodu zdražování cen potravin dochází ke zvýšení ceny oběda pro cizí stravníky na 80 Kč.


Vážení rodiče,

od 8. června mohou nastoupit do školy žáci II. stupně. Docházka je nepovinná, a může se jí zúčastnit jen ten žák, který hned 8. 6. 2020 donese ráno Vámi vyplněné a podepsané „Čestné prohlášení“.
Organizace pobytu žáků se řídí kapacitními možnostmi školy.
Podrobnosti čtěte zde...

Hodnocení žáků za druhé pololetí

Při hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 budeme postupovat podle vyhlášky MŠMT 211/2020 Sb. a příslušné metodiky k této vyhlášce. Podrobné informace najdete na příslušných stránkách MŠMT.
Způsob předávání vysvědčení zatím nebyl stanoven, budeme Vás včas informovat.Pro žáky I. stupně

Dne 25. 5. 2020 nastoupili do školy žáci I. stupně. Skutečný počet se oproti registraci lehce snížil, takže došlo ke snížení počtu skupin z 8 na 7. (skupina č. 7 se ruší).
Rozvrhy jednotlivých skupin jsou zde... Organizaci výdeje obědů naleznete zde...

Informace k jednotným přijímacím zkouškám 2019/2020

Zveřejňujeme informace k termínům konání přijímacích zkoušek na střední školy dle harmonogramu MŠMT a další informace včetně pokynů a pravidel.Pro žáky I. stupně

Vážení rodiče,

od 25. 5. 2020 mohou za určitých opatření chodit do školy žáci I. stupně. Žáci budou rozděleni do osmi skupin do 15 žáků.
Pro skupiny žáků z 1. a 2. ročníku máme zajištěnu péči o žáky v souladu s doporučením (dopoledne jeden pedagog, odpoledne jedna vychovatelka).
U žáků 3. – 5. ročníku se dopoledne vystřídají učitelé jen minimálně, a to podle odbornosti, abychom se mohli odpovědně věnovat hlavním předmětům. Vypracovali jsme i péči o jednotlivé skupiny denně do 16 hodin, ale tady už došlo ke střídání jednotlivých pedagogů v návaznosti na jejich povinnosti v oblasti distanční výuky.
Rozvrhy jednotlivých skupin jsou zde... Organizaci výdeje obědů naleznete zde...Výsledky zápisu do 1. třídy

Seznam dětí přijatých k základnímu vzdělávání do prvního ročníku na naší škole od školního roku 2020/2021 najdete zde...Školní družina upozorňuje

Vážení rodiče,

Z důvodů mimořádných opatření v období od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020 není zákonným zástupcům umožněn vstup do školní budovy.
Zákonní zástupci žáků z I.A, z I. B a z II. třídy si své děti mohou vyzvednout za asistence "pana recepčního".
Žáci III. - V. třídy budou odcházet ze školy samostatně dle písemných pokynů zákonného zástupce nejpozději v 16:00.
Ranní družina nebude v provozu a do školy mohou žáci přicházet nejdřív v 7:30.
Obědy pro žáky si rodiče přihlásí u vedoucí školní jídelny.
Zde je ke stažení "formulář" pro zákonné zástupce, který vyplněný a podepsaný odevzdají 25. 5. (v den nástupu do školy) společně s čestným prohlášením.Vyzvednutí věcí, odevzdávání učebnic

Vážení rodiče,

pokud Vaše dítě nenastoupí do školy 25. 5. 2020, vyzvedněte si, prosím, jeho věci (úbor, pomůcky do VV apod.) ve dnech
21. 5. 2020 v době od 16:00 do 17:00 hodin
nebo
22. 5. 2020 v době od 8:00 do 10:00 hodin v prostorách šaten.
Máte-li doma knihu ze školní knihovny, prosíme o její navrácení.
Učebnice žákům 1. až 8. ročníku zůstávají, výměna proběhne příští školní rok v září.
Žáci 9. ročníku odevzdají učebnice dne 15. 6., čas a způsob bude upřesněn.

Děkujeme za pochopení.Vážení rodiče,


od 25. května mohou nastoupit do školy žáci I. stupně. Docházka je nepovinná, a může se jí zúčastnit jen ten žák, který hned 25. 5. 2020 donese ráno Vámi vyplněné a podepsané „Čestné prohlášení“.

Více informací zde.


Informace k distanční výuce

v období od 5. května budou žáci kontaktováni (Bakaláři/Komens, vyukaceladna@seznam.cz) svými vyučujícími a vyzváni k navázání kontaktu přes SKYPE. Interaktivní část výuky bude vedena formou skupinových nebo individuálních konzultací v časech podle instrukcí příslušného vyučujícího, popř. individuální dohody.Vážení rodiče,


od 11. května mohou nastoupit do školy žáci 9. ročníku za účelem přípravy na jednotnou přijímací zkoušku na střední školy. Docházka je nepovinná, ale může se jí zúčastnit jen ten žák, který hned 11. 5. 2020 donese ráno Vámi vyplněné a podepsané „Čestné prohlášení“. (Předvyplněný formulář naleznou rodiče žáků IX. třídy v IS Bakaláři/Komens).

Více informací zde.


Změna v zasílání úkolů - úprava

Po zvážení všech okolností jsme se rozhodli zasílání úkolů pro 5. až 9. ročník na emailovou adresu "vyukaceladna@seznam.cz" nerušit, ovšem z důvodu rizika manipulování s obsahem schránky žáky budou všechny úkoly duplicitně nadále na "Bakaláři/Komens". Směrodatný bude obsah umístěný v IS Bakaláři/Komens.

Výuka přes SKYPE

V květnu (datum upřesníme) bude spuštěna výuka přes SKYPE.


Návrh na uvolnění škol a ŠZ

Milé děti, vážení rodičové,

srdečně Vás ze školy všechny zdravíme. Všem je nám po žácích smutno a distanční výuka se nám pranic nelíbí. Moc se těšíme, až nouzový stav pomine a sejdeme se zase ve škole. Většina žáků a rodičů je se svými učiteli v kontaktu, odesílají jim splněné úkoly – udržují se v kondici. Chválíme!
Znovu připomínáme, že „jsme na příjmu“. Pokud něco potřebujete, pište nám. Návrh na uvolňování opatření ve školství je návrhem, v návaznosti na situaci se může změnit. Situaci bedlivě sledujeme.
Držte se, společně to zvládneme!

S pozdravem J. Satinská


Ošetřovné

Vážení rodiče, o ošetřovné žádejte na emailové adrese "skola.celadna@volny.cz". Uveďte jméno a příjmení dítěte a informaci, zda si formulář vyzvednete ve škole osobně nebo ho chcete poslat zpět na svoji mailovou adresu.


Vážení rodiče a žáci. Kontaktujte, prosím, své vyučující na jejich školních emailových adresách nebo přes "Bakaláři/Komens". Potřebují zpětnou vazbu, aby věděli, jak učivo zvládáte a jak se Vám v práci daří.
Výukové materiály a úkoly, umístěné na webovém systému „Bakaláři“ v oddílu „Komens › Přijaté zprávy“, budou duplicitně zasílány i na mailovou adresu "vyukaceladna@seznam.cz".
***
Podrobnější informace k domácímu učení pro žáky ZŠ Čeladná čtěte zde!
***


Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., spustilo dne 16. 3. 2020 online výuku pro žáky 1. ročníku přes YouTube s pedagogem Mgr. Milošem Novotným.
Živá vysílání můžete sledovat on-line každý den od 9:00 na YouTube kanálu Online výuka. Není nutné přenos sledovat živě, videa budou k dispozici k opakovanému přehrávání.
Dnes 16. 3. 2020 bylo zveřejněno první video, ve kterém se žáci seznámují s písmenem B.

Vážení rodiče, v pondělí 16. 3. 2020 byly odeslány všem žákům úkoly k domácímu učení na týden 16. - 20. 3. 2020.
Pokud se náhodou stalo, že Vašemu dítěti v 1. - 4. ročníku úkoly nedošly na mail rodičů, napište třídní učitelce nebo na skola.celadna@volny.cz. Napravíme.


Po dobu přerušení prezenční výuky budou úkoly a instrukce k domácí přípravě žákům 5. až 9. ročníku zasílány prostřednictvím webového informačního systému BAKALÁŘI. Sledujte jej proto pravidelně, zprávy a úkoly najdete pod volbou "Komens, Přijaté zprávy". Se zákonnými zástupci mladších žáků bude komunikováno prostřednictvím elektronické pošty.
Vážení rodiče,

dle dokumentu vydaného ministerstvem zdravotnictví „Mimořádné opatření“, č.j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN se přerušuje výuka.
Škola (včetně školní družiny a školní jídelny) bude od středy 11. 3. 2020 až do odvolání uzavřena.

Další informace sledujte na školních webových stránkách zsceladna.cz , na školním FB, od pondělí 16. 3. 2020 také v IS Bakaláři.

Dne 10. 3. 2020    Mgr. Jana Satinská, ředitelka školy


Výsledky VII. ročníku soutěže O pohár čeladenské ovečky včetně informace o vernisáži najdete zde.


Informace k opatřením v souvislosti s rizikem infekce COVID-19.Během jarních prázdnin, t.j. od 24. do 28. února 2020, bude provoz školní družiny z důvodu nízkého zájmu přerušen.ZE STEJNÉHO DŮVODU SE KARNEVAL PŘESOUVÁ NA POZDĚJŠÍ TERMÍN. BUDE UPŘESNĚNO.Informace pro uživatele IS BAKALÁŘI
Propojení účtů – více dětí na škole
V případě, že máte více dětí na naší škole, můžete si více účtů propojit v jeden. Po přihlášení se budete moci jednoduše mezi sourozenci přepínat:

  1. přihlaste se do webové aplikace do jednoho účtu
  2. po přihlášení si vyberte nabídku „Nástroje“ a dále „Propojení účtů“
  3. Zadejte přihlašovací údaje k dalšímu účtu a stiskněte tlačítko „Propojit“, účty se Vám propojí
Po propojení účtů je možné se jednoduše přepínat mezi účty pomocí ikonky vpravo nahoře
POZVÁNKAVíce zde.


Šachový kroužek začne 25. 11. v 11:40 v učebně IV. třídy.


Zde najdete Sborník básní ze 4. ročníku literární soutěže Kalusův kalamář.Ve středu 6. listopadu v ZŠ Čeladná probíhá provoz v normálním režimu.Zájmový kroužek "Věda nás baví" nebude v tomto školním roce pokračovat pro malý zájem.
Kroužek ručního šití se odkládá (ze zdrav. důvodů).
Drobná úprava v rozvrhu hodin je platná do konce školního roku.
Rozšířili jsme zkušebně webovou aplikaci o přístup k hodnocení žáků V. třídy (tzv. elektronickou žákovskou knížku).
Lze také oboustranně předávat mezi školu a zákonnými zástupci i jiná sdělení. Vstup do aplikace je možný na základě přihlašovacích údajů, které budou v nejbližších dnech distribuovány, přes odkaz na stránkách školy (zsceladna.cz, klasifikace Bakaláři), nebo přímo přes webovou adresu "https://zsceladna.bakalari.cz/bakaweb".
Jelikož nezačínáme od začátku školního roku, nejsou zde doplněny všechny průběžné známky. Systém ale budeme již nyní používat zejména pro sdělování důležitých informací.

Provoz školní družiny bude po dobu podzimních prázdnin (29. - 30. října) zajištěn v případě, že se přihlásí minimálně 10 žáků (žákům bylo zapsáno do deníčku, přihlášky jsou k dispozici u vychovatelek).

Seznam žáků přijatých do ŠD najdete zde.


Přihláška do ŠD ke stažení ve formátu "doc" a "pdf" .Nabídka tanečních aktivit pro děti


Od 1. 9. 2019 dochází ke zvýšení stravného!
viz. "Provozní řád školní jídelny"Z důvodů rekonstrukce je vstup pro placení stravného bočním vchodem ŠJ.
Informace pro rodiče budoucích prvňáčků najdete zde
I v příštím školním roce budeme zajišťovat pro potřebné obědy zdarma. Bližší informace zde.
Informace k webové aplikaci "Bakaláři"

Vážení uživatelé,
zavedením nového zabezpečovacího certifikátu se odstranilo chybové hlášení prohlížečů Google Chrome a Mozilla Firefox a lze je nyní bez problému používat.
Pro přístup z mobilu či tabletu s OS Android je nadále k dispozici aplikace "Bakaláři", která je ke stažení na Google Play.
Na "Bakaláře" se dostanete přes odkaz ze stránek školy "zsceladna.cz" (vpravo dole) nebo přímo vložením odkazu "zsceladna.bakalari.cz/bakaweb" do adresního řádku prohlížeče.
U přihlašovacího jména a hesla dbejte na rozlišení malých a velkých písmen.
Děkujeme za přízeň.


Oznámení o přijetí žáků do 1. třídy je zde.


Oznamujeme, že od 1. května platí přísnější pravidla pro vstup cizích osob do budovy školy. Přesné znění je vyvěšeno u vstupu do školy a je ke stažení také zde na tomto odkazu.


Výsledky VI. ročníku soutěže O pohár čeladenské ovečky najdete zde.
Ve školních prostorách byl nainstalován automat na výdej zdravých svačinek.
Automat vydává pouze na základě karet, které si zájemci (žáci) mohou vyzvednout na sekretariátu. Nabíjení kreditu a omezení vydávaného sortimentu se provádí prostřednictvím webových stránek www.happysnack.cz


Projekt "Odpaďáček" informuje!


Naše škola se zařadila do rodiny škol honosících se prestižním titulem
Světová škola.

Více o projektu najdete zde:


Školní rok 2018/19 - srpen 2018 - červenec 2019

Pozvánka na posezení u čaje s paní Zorou Castillo, spisovatelkouPozvánka na Den Policie, který se bude konat dne 22.6.2019 na Slezskoostravském hradě v OstravěInformace pro rodiče budoucích prvňáčků najdete zde


Zde najdete kalendář akcí v obci Čeladná na červen 2019I v příštím školním roce budeme zajišťovat pro potřebné obědy zdarma. Bližší informace zde.
Základní škola Čeladná Vás srdečně zve na Jarní slavnosti 2019Koloběžka Cup - projekt zaměřený na podporu dětí s postižením

Pozvánka na sportovní akci, který je směřován široké veřejnosti k aktivnímu vyžití volného dne a zároveň k podpoře dětí s postižením

Celkový výtěžek (100%) za startovného, které je pro děti 100,- Kč a dospělé 200,- Kč bude věnován Jakubovi a Jirkovi, kteří se potýkají s těžkým zdravotním postižením.


Vážení rodiče a přátelé VĚDA NÁS BAVÍ,
omlouváme se za zrušení lekce (16. 05. 2019) kroužku VĚDA NÁS BAVÍ na ZŠ Čeladná z důvodu stavebních úprav, které budou na škole probíhat. Děti o lekci nepřijdou, bude jen posunuta na další týden (23.5.2019) a celý blok bude dále pokračovat podle svého původního plánu.
Děkuji Vám za pochopení a přeji Vám krásný den.
Markéta Lenčová, koordinátorka Věda nás baví


Vážení rodiče,
Dovolte mi pozvat Vaše děti na šachový turnaj "Malá šachovnička", který proběhne v prostorách šachové školy Interchess Frýdek - Místek.
Turnaj je poděkováním dětem za jejich pěknou práci v průběhu celého šachového roku 2018/19.
Prosím Vás sdílet propozice turnaje dětem (zde), které navštěvují šachový kroužek ve školce, škole a jejích rodičům.
Děkuji moc za spolupráci.
Na účast se těší
Táňa Bogatková a trenéři Interchess


Informace k webové aplikaci "Bakaláři"

Vážení uživatelé,
zavedením nového zabezpečovacího certifikátu se odstranilo chybové hlášení prohlížečů Google Chrome a Mozilla Firefox a lze je nyní bez problému používat.
Pro přístup z mobilu či tabletu s OS Android je nadále k dispozici aplikace "Bakaláři", která je ke stažení na Google Play.
Na "Bakaláře" se dostanete přes odkaz ze stránek školy "zsceladna.cz" (vpravo dole) nebo přímo vložením odkazu "zsceladna.bakalari.cz/bakaweb" do adresního řádku prohlížeče.
U přihlašovacího jména a hesla dbejte na rozlišení malých a velkých písmen.
Děkujeme za přízeň.


Oznámení o přijetí žáků do 1. třídy je zde.
Oznamujeme, že od 1. května platí přísnější pravidla pro vstup cizích osob do budovy školy. Přesné znění je vyvěšeno u vstupu do školy a je ke stažení také zde na tomto odkazu.


V souladu s platnou legislativou ředitelka školy na dobu velikonočních prázdnin
přerušuje provoz ŠD.V úterý 16. 4. plánuje školní družina pro děti VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY :-).
Začátek ve 14:00 a předpokládaný konec v 15:30.
Budeme moc rádi, když si pro děti přijdete až po skončení dílniček.
Děkujeme za spolupráci.

Výsledky VI. ročníku soutěže O pohár čeladenské ovečky najdete zde.
Ve školních prostorách byl nainstalován automat na výdej zdravých svačinek.
Automat vydává pouze na základě karet, které si zájemci (žáci) mohou vyzvednout na sekretariátu. Nabíjení kreditu a omezení vydávaného sortimentu se provádí prostřednictvím webových stránek www.happysnack.cz
Po dobu jarních prázdnin (18. až 22. února) školní jídejna pro veřejnost nevaří.
Vážení rodiče, v blízké době bude ve školních prostorách instalován automat na výdej zdravých svačinek.
Automat bude vydávat pouze na základě karet, které zájemci obdrží a budou pouze ve Vaší správě. Nabíjení kreditu a omezení vydávaného sortimentu se provede prostřednictvím webových stránek.
Žáci obdrží informační letáky s pokyny, bližší informace najdete na www.happysnack.cz

Projekt "Odpaďáček" informuje!


Pěvecký sbor zahájí svou činnost!

Schůzky budou vždy ve čtvrtek od 15:15 do 16:15.
Sbor povede MgA. René Vojtovič. První/informační schůzka bude 27. 9. 2018 (tento čtvrtek)! od 15:15 v hudebně.
Poplatek za členství v PS za 1. 10 2018 – 31. 1. 2019 je 300,- Kč.


Přihlášky žádejte u svých třídních učitelů nebo stahujte zde!
Zveřejněn předběžný seznam zájmové činnosti.
Informace k webové aplikaci "Bakaláři"


Vážení uživatelé,
z důvodu nekompatibility používaného zabezpečovacího certifikátu hlásí prohlížeče Google Chrome a Mozilla Firefox chybu zabezpečení. To lze obejít pouze nastavením bezpečnostní výjimky v jejich rozšířeném nastavení.
Pro bezproblémový přístup používejte prohlížeče "Microsoft Internet Explorer" nebo "Microsoft Edge", pro přístup z mobilu s OS Android aplikaci "Bakaláři", která je ke stažení na Google Play.
Na "Bakaláře" se dostanete přes odkaz ze stránek školy "zsceladna.cz" nebo přímo vložením odkazu "zsceladna.bakalari.cz/bakaweb" do adresního řádku prohlížeče.
U přihlašovacího jména a hesla dbejte na rozlišení malých a velkých písmen.
Děkujeme za pochopení.


Aktualizován "Provoz školní družiny"


Plavecký výcvik 2. a 3. ročníku

Plavecký výcvik bude zahájen ve středu 19. 9. 2018 a ukončen 21. 11. 2018.
Výcvik proběhne v plavecké škole ve Frenštátu pod Radhoštěm.
Žádáme rodiče, aby všechny věci byly řádně označeny.

UPOZORNĚNÍ:

Budete-li žádat u zdravotní pojišťovny o proplacení příspěvku na plavání, musíte provést platbu hotově v pokladně školy, ne převodem na účet.


Naše škola se zařadila do rodiny škol honosících se prestižním titulem
Světová škola.

Více o projektu najdete zde:


Školní rok 2017/18 - srpen 2017 - červenec 2018Z důvodu výměny serveru
nebude po dobu prázdnin dostupná
webová aplikace Bakaláři.
Naše škola se zařadila do rodiny škol honosících se prestižním titulem
Světová škola.

Více o projektu najdete zde:

Vážení uživatelé,
uveřejňujeme prohlášení k problémům s přihlášením do aplikace Bakaláři. Týká se to celé řady škol, jež využívají tento systém.
Problém vzniká zejm. u internetového prohlížeče GoogleChrome. Vidíte hlášku "Vaše připojení není soukromé". V překladu do "srozumitelné češtiny": GoogleChrome si "nerozumí s bezpečnostním certifikátem", kterým máme naši stránku zabezpečenou. Náš web je ale v pořádku a bezpečný.
Doporučujeme tedy dočasně používat pro zobrazení webové aplikace jiný prohlížeč než zmíněný Google Chrome, např. MS Edge nebo MS Internet Explorer.
Nicméně budeme tento problém dále řešit. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.


Dne 19. 4. 2018 proběhl zápis žáků do 1. třídy.

Přehled žáků přijatých k základnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019 naleznete zde.


Po mši vystoupí žáci naší školy
v krátkém kostýmovaném představení
o životě sv. J. Nepomuckého.Z téhož důvodu nebude dne 9. května probíhat v budově školy žádná zájmová činnost (kroužky) a nebude po ukončení provozu ŠD žákům umožněn přístup do šaten.


Školní družina - poplatky (akt. 3.3.2018)


Výsledky V. ročníku soutěže O pohár čeladenské ovečky najdete zde.

Pozvánka na akci:
Slavný TED talk Angélicy Dass exkluzivně s českými titulky! To musíte vidět.

P. S. Přijďte si Angélicu poslechnout osobně 22. 2. 2018 do KC ve Frýdlantě n. O. od 17:00.


Naši prvňáčci se zapojili do soutěže Srdce s láskou darované.
Před výrobou srdce se měly děti v kolektivu zamyslet nad tím, komu by srdce chtěly darovat a proč.

Cílem soutěže je
Děti mohly vyrábět srdíčka pro maminku, dědečka, pro seniory v domově důchodců, mohly si vybrat jednoho člověka ve svém blízkém i vzdáleném okolí, který by si srdce zasloužil za nějaký mimořádný čin.

A komupak darovali své srdce prvňáci? To zjistíte zde (odkaz na soutěžní příspěvek ZŠ Čeladná) , kde zároveň můžete pro to "naše srdce" hlasovat.Z důvodu nedostatečného počtu přihlášených žáků nebude školní družina během jarních prázdnin (12.2. - 18.2. 2018) v provozu.
Děkujeme za pochopení.


Výběr za stravné

na měsíc únor 2018 proběhne
v úterý 30.01. a ve středu 31.01.
v době
6.00 - 7.30 hodin; 8.00 - 9.40 hodin; 10.00 - 14.15 hodin.

Z důvodu opotřebení výdejního terminálu ve školní jídelně zanikne výdej obědů na základě magnetických karet (karty již nelze vracet).
Do konce ledna se prodávají čipy, 85K/ks u provozní ŠJ.
Ty budou vratné při ukončení školní docházky (pokud budou neporušené).
Od února 2018 již budou obědy vydány pouze na základě čipu.

Čipy lze zakoupit již od 23.1. u provozní ŠJ.
Děkuji za pochopení.

V Čeladné dne 19. 1. 2018

Huserová, provozní ŠJ


Vážení rodiče, žáci a zákonní zástupci,

oznamuji Vám, že v souladu s § 24, odst. 2 zák. 561/2004 Sb., (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji

ředitelské volno

na čtvrtek 25. ledna 2018

z důvodu celodenního výpadku el. proudu.

Škola bude v tento den pro žáky uzavřená, včetně školní družiny a školní jídelny.V Čeladné dne 19. 1. 2018

Mgr. Jana Satinská, ředitelka školy


Posunutí lekce kroužku

Vážení rodiče a přátelé VĚDA NÁS BAVÍ,
omlouváme se za zrušení lekce (4. 01. 2018) kroužku VĚDA NÁS BAVÍ na ZŠ Čeladná. Děti o lekci nepřijdou, bude jen posunuta na další týden a celý blok bude dále pokračovat podle svého původního plánu.

Děkujeme za pochopení a přejeme Vám krásný den.

Markéta Lenčová, tel.:605 175 890

Sborník básní z 2. ročníku literární soutěže

Podrobné informace o soutěži naleznete v tomto odkazu.
Provoz školní družiny je o podzimních prázdninách přerušen

z důvodu nedostatečného počtu přihlášených žáků.

Dodatek k provoznímu řádu školní jídelny


Od 19. 10. 2017 dochází ke změně ceny magnetické karty z 36 Kč na 41 Kč. Dne 18. 10. 2017

Ivana Huserová, provozní ŠJ
Mgr. Jana Satinská, ředitelka školy
OZNÁMENÍ

Vážení rodiče,

v průběhu září se ustálil počet žáků ve druhých třídách na celkovém počtu 29. Ve třídě IV. je rovněž 29 žáků.
Podle §4 odst. 7 vyhlášky č. 48/2005 Sb. v platném znění budou od 1. 11. 2017 druhé třídy sloučeny a IV. třída bude rozdělena.

Pokud potřebujete další informace, dostavte se ve čtvrtek 19. 10. 2017 v 15:00 do školní sborovny.

Dne 12. 10. 2017

Mgr. Jana Satinská, ředitelka školy

Program Kalusova kalamáře
Přihláška


akt. 29.9.2017

akt. 11.9.2017Přihláška ke stravování ve školní jídelněPřihláška do školní družiny


Upozorňujeme vás na změnu úředních hodin sekretariátu od 1. září 2017

Úřední hodiny:
Pondělí 7:00 – 13:00
Úterý 7:00 – 13:00
Středa 10:00 – 16:00
Čtvrtek 7:00 – 13:00
Pátek 7:00 – 13:00