Vážení rodiče, milí žáci,

 

v pondělí 12. 4. zahajujeme na I. stupni rotační výuku a  budeme se testovat. Níže najdete nejpotřebnější informace k testování, které jsem vypsala z manuálu MŠMT. Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, pište na skola.celadna@volny.cz. Následující informace budeme podle Vašich podnětů a dotazů průběžně doplňovat.

 

S pozdravem a přáním pevného zdraví J. Satinská

 

 

COVID-19 testování ve školách

(z manuálu MŠMT)

Testování proběhne každé pondělí a čtvrtek takto:

·        Žáci přihlášení do ranní družiny (jen 1. – 3. ročník) – příchod hlavním vchodem od 6:30 nejpozději do 7:10. Testování provedou s žáky paní vychovatelky, účast zákonného zástupce možná.

·        Žáci 1. – 3. ročníku s doprovodem:

-         žák bude otestován za účasti zákonného zástupce nebo jiné osoby, která musí mít písemný souhlas zákonného zástupce s touto asistencí,  ve sportovní hale od 7:15 do 7:40 – POUŽIJTE BOČNÍ VCHOD PŘÍMO DO HALY! Po celou dobu testování budou přítomni pedagogové a poskytnou další informace.

 

·        Žáci 1. – 3. ročníku bez doprovodu, žáci 4. a 5. ročníku (doprovod není možný vůbec) přijdou do školy normálně hlavním vchodem na osmou ranní hodinu. V 8 hodin zahájí pedagog testování s žáky přímo ve třídě.

 

·        Je možné, aby si rodič dítěte přinesl pro testování svého dítěte/žáka některý z testů schválených MZ, zveřejněných na https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/?fbclid=IwAR37ecvIBuwtxhJiYau0Vpk3vxD-9LeHd-IHOfO9-kpsM_C9NgK8cPOrkXk. Samotný test ale musí proběhnout ve škole, není možné, aby test dělali rodiče dětem doma.

 


 

Další informace z manuálu MŠMT:

·         Přítomnost žáků na prezenční výuce je podmíněna testováním.            

·         K testování se může žák dostavit pouze tehdy, nemá-li příznaky infekčního virového onemocnění.

·         Neúčast žáka v prezenčním vzdělávání z důvodu neúčasti na testování – absence je omluvena, ale škola nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání.

·         Testování se netýká žáků navštěvujících školu za účelem individuální konzultace.

·         Žáci 9. ročníku, kteří se zúčastní skupinové konzultace (max. 6. žáků) budou testováni.

·         Žákům I. stupně, jejichž zákonní zástupci pracují v krizové infrastruktuře (zdravotníci, pedagogové, policisti, vojáci, hygienici, zaměstnanci v sociálních službách, ÚP, ČSSZ, Finanční správa ČR – příslušnost k vybraným profesím doloží zákonný zástupce potvrzením zaměstnavatele) - dětem IZS, je povolena celodenní přítomnost ve školní družině v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka.

·         Testování se neprovádí u žáka, který doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hodin.

·         Testování se neprovádí u žáka, který byl z důvodu onemocnění COVIDem-19 v izolaci v příslušném rozsahu a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tato skutečnost musí být doložena potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře…

Manuál najdete v plném znění na www.msmt.cz