11. května 2020 – otevření školy pro IX. třídu s omezeními dle metodiky MŠMT k otevírání škol !!!

Vážení rodiče,

od 11. května mohou nastoupit do školy žáci 9. ročníku za účelem přípravy na jednotnou přijímací zkoušku na střední školy.

Žáci, kteří nebudou konat jednotnou přijímací zkoušku, do školy přijít nemohou!

Docházka je nepovinná, ale může se jí zúčastnit jen ten žák, který hned 11. 5. 2020 donese ráno Vámi vyplněné a podepsané „Čestné prohlášení“.

Organizace výuky

Skupina

max. 15

žáků

 

 

 

 

 

Den

1

2

3

 

800 - 845

855 - 940

1000 - 1045

Pondělí

ČJ

M

K (Mik, Žid, Moh, Reč)

Středa

M

ČJ

K (Mik, Žid, Žiž, Jan)

Pátek

ČJ

M

 K (dle předběžné mailové  

       domluvy s vyučujícím)

K = konzultace. Žák si může vybrat, se kterým z uvedených pedagogů chce konzultovat jeho předmět

Na všechny tři dny můžete své dítě přihlásit  na obědy!

V přípravě žáků na jednotnou přijímací zkoušku na střední školy se řídíme dokumentem Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020

Příprava bude probíhat od 11. 5. až do přijímaček dle vyvěšené organizace (rozvrhu) a dítě je nutno přihlásit u třídní učitelky do 8:00 ve středu 6. 5. 2020