25. května 2020 – otevření školy pro žáky I. st.  s omezeními dle metodiky MŠMT k otevírání škol !!!

Vážení rodiče,

od 25. května mohou nastoupit do školy žáci I. stupně.

Docházka je nepovinná, a může se jí zúčastnit jen ten žák, který hned 25. 5. 2020 donese ráno Vámi vyplněné a podepsané „Čestné prohlášení“.

Organizace pobytu ve škole

1.    Otevření školy v 7:30, ranní družina není

2.    Výuka dle tohoto rozvrhu

Skupina

max. 15

žáků

 

 

 

 

 

 

 

Den

1

2

3

4

Pondělí

ČJ

M

AJ/ČaJS/Př/Vl/Čtení…

Úterý

M

ČJ

AJ/ČaJS/Př/Vl/Čtení…

Středa

M

ČJ

AJ/ČaJS/Př/Vl/Čtení…

Čtvrtek

ČJ

M

AJ/ČaJS/Př/Vl/Čtení…

Pátek

ČJ

M

 J/ČaJS/Př/Vl/Čtení…

Náplň 3. a 4. vyučovací hodiny si určuje vyučující.

3.     Oběd (obědy se budou vydávat podle platných hygienických pravidel od 10:45 do cca 13:00 – jako poslední půjdou na oběd děti, které pak zůstávají v ŠD

Obědy si přihlaste u paní Huserové do 15. 5. 2020!

4.     ŠD je pro žáky 1. a 2. ročníku. Budou pracovat 4 skupiny maximálně po 15 dětech. Složení skupin je neměnné po celou dobu od 25. 5 do 30. 6. 2020

5.     Své dítě přihlaste mailem k účasti ve školním vzdělávání jeho třídní učitelce do 15. 5. 2020

V době od 25. 5. 2020 až do 30. 6. 2020 se řídíme dokumentem Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020, nevydá-li vláda ČR či jiné kompetentní orgány jiná nařízení/metodiku/doporučení.

Důležité:

·        Každé ráno bude u vchodu příchozím dětem změřena teplota bezkontaktním teploměrem (dítě s teplotou bude odesláno domů)

·        Projeví-li se u dítěte během dne rýma, kašel… bude zákonný zástupce vyzván k jeho neprodlenému vyzvednutí

·        Děti musí mít každý den 2 čisté roušky a sáček k odložení použité roušky.

·        Nebude-li mít dítě druhou roušku, nebude se moci účastnit dalších/pozdějších aktivit