ŠKOLNÍ DRUŽINA

Po návratu celého I. stupně do školy 30. 11. 2020 bude provoz školní družiny

(se zřetelem ke všem opatřením a následně možnostem školy) upraven takto:

 

Ø  RANNÍ PROVOZ

630 – 700

pouze pro žáky I. třídy

ŠD Myšky

700 - 800

žáci I. stupně, kteří jsou přihlášeni do ŠD,

mohou ve svých třídách čekat na začátek vyučování

 

Ø ODPOLEDNÍ PROVOZ

od konce vyučování do 1600

žáci I. třídy

ŠD Myšky

Kamila

Fabiánková

od konce vyučování do 1600

žáci II.A + II.B

ŠD Štěňata

Bc. Martina

Marková

od konce vyučování do 1600

žáci III. třídy

ŠD Koťata

Petra

Jurečková

od konce vyučování do 1600

žáci IV. třídy

ŠD Tygři

Hana

Horáková

Pokud jste si přišli vyzvednout dítě, zvoňte na zvonek oddělení, do kterého je vaše dítě zařazeno

- viz. tabulka.

 


Zpět