Vážení rodiče,

od 8. června mohou nastoupit do školy žáci II. stupně.

Docházka je nepovinná, a může se jí zúčastnit jen ten žák, který hned 8. 6. 2020 donese ráno Vámi vyplněné a podepsané „Čestné prohlášení“.

Organizace pobytu žáků

se řídí kapacitními možnostmi školy

·        Podle zájmu budeme otevírat učební skupiny pro výuku v čase 8:00 – 10:45. (pak oběd).

·        Pouze v případě převisu počtů žáků otevřeme učební skupiny pro odpolední výuku v čase 10:55 – 13:30. (pak oběd).

·        Výuka bude probíhat 3 dny  v týdnu: v pondělí, ve středu a v pátek

    Své dítě přihlaste mailem k účasti ve školním vzdělávání jeho třídní učitelce/třídnímu učiteli do 1. 6. 2020.

    Rovněž TU napište, zda bude Vaše dítě chodit na obědy. TU pak dítě u vedoucí ŠJ přihlásí.

 

V době od 25. 5. 2020 až do 30. 6. 2020 se řídíme dokumentem Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020, nevydá-li vláda ČR či jiné kompetentní orgány jiná nařízení/metodiku/doporučení.

·        Důležité:

·        Každé ráno bude u vchodu příchozím dětem změřena teplota bezkontaktním teploměrem (dítě s teplotou bude odesláno domů)

·        Projeví-li se u dítěte během dne rýma, kašel… bude zákonný zástupce vyzván k jeho neprodlenému vyzvednutí

·        Děti musí mít každý den 2 čisté roušky a sáček k odložení použité roušky.