Knihovna


Nachází se v 1. poschodí vedle počítačové učebny.

Plní funkci studovny, čítárny a půjčovny.

Půjčovní doba ve školní knihovně ve školním roce 2018/19

Úterý 13:15 - 14:00 Mgr. K. Mikolášová
nebo
Mgr. J. Javůrková
Středa 13:15 - 14:00 Mgr. L. Mikesková
nebo
Mgr. R. Weselowská
Knihovna bude otevřena od října.


Návštěvníci jsou povinni respektovat pokyny pracovníků knihovny.