Knihovna


Nachází se v 1. poschodí vedle počítačové učebny.

Plní funkci studovny, čítárny, půjčovny a umožňuje přístup k Internetu.

Ve školním roce 2015/2016 byl knižní fond žákovské knihovny výrazně rozšířen, najdete zde i "hitovky" typu Poseroutka apod.

Půjčovní doba ve školní knihovně ve školním roce 2017/18

Pondělí 13:00 - 13:45 Mgr. L. Mikesková
nebo
Mgr. J. Javůrková
Středa 13:00 - 13:45 Mgr. H. Golasová
nebo
Mgr. R. WeselowskáNávštěvníci jsou povinni respektovat pokyny pracovníků knihovny.