Knihovna


Nachází se v 1. poschodí vedle počítačové učebny.

Plní funkci studovny, čítárny, půjčovny a umožňuje přístup k Internetu.

Ve školním roce 2015/2016 byl knižní fond žákovské knihovny výrazně rozšířen, najdete zde i "hitovky" typu Poseroutka apod.