Vážení rodiče,
naše škola nabízí od ledna do dubna 2017 kroužek procvičování učiva českého jazyka.
Reagujeme tak na opakující se přání o tuto formu přípravy k přijímacím zkouškám. Daný kroužek je tedy primárně určen pro žáky nejvyšších ročníků (VIII. a IX.).
Pokud má Vaše dítě vážný zájem o tuto formu přípravy, která bude spočívat v procvičování a opakování učiva českého jazyka, budeme se scházet od ledna do dubna vždy ve středu v době 7:00-7:45 v učebně F–CH.
Naše první setkání se uskuteční 4. 1. 2017 ! Žáci dostanou první úkoly (první pracovní list) zadány na vánoční prázdniny. Cena kroužku bude činit 600,-Kč na žáka. Tato částka je splatná do 25. 1. 2017 v pokladně školy. Platbu prosím proveďte po 3. 1. 2017.

Úhradu je také možno provést na účet školy č. 181418130/0300.
Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení žáka a zkratku ČJ – vzor: Jan Novák ČJ.

Převod finančních prostředků realizujte také až po 3. 1. 2017.

V Čeladné 12. 12. 2016

Mgr. Lenka Mikesková, vyučující českého jazyka

Přihláška ke stažení zde.
Přihlášku odevzdejte vyučující českého jazyka do pondělí 19. 12. 2016