Pozn.: V období hlavních prázdnin školní jídelna pro žáky ZŠ nevaří.