Třídní schůzky ve školním roce 2017/2018

Termín Čas Hlavní náplň
19. 9. od 15:30Zpráva o činnosti za minulý školní rok, plány práce na nový školní rok, akce školy, spolupráce s KR, zpráva o hospodaření KR za uplynulé období, příspěvky do KR, volba povolání, RFCH, zájmová činnost, projekty, ŠPP, AIESEC-EDISON
14.11.16:00 - 17:30 Výsledky vých. vzděl. práce + konzultace
9.1.14:30 - 16:30 Individuální konzultace
24.4.16:00 - 17:30Výsledky vých. vzděl. práce + konzultace