Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách pro školní rok 2017/18



Doporučujeme sledovat webové stránky zvolených škol!!!

Časový harmonogram přijímacího řízení ve školním roce 2017/18
Termín Aktivita
do 31. října 2017

Ředitel školy vyhlásí 1. kolo do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

do 30. listopadu 2017

Uchazeči odevzdají přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

od 2. do 15. ledna 2018

Talentové zkoušky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou mimo Gymnázium se sportovní přípravou.

od 2. ledna do 15. února 2018

Talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.

do 20. ledna 2017

Zaslání sdělení o výsledku talentové zkoušky s výjimkou Gymnázií se sportovní přípravou.

od 15. do 31. ledna 2018

Talentové zkoušky v konzervatořích.

do 31. ledna 2018

Ředitel školy vyhlásí 1. kolo (s výjimkou oborů vzdělání s talentovou zkouškou).

do 20. února 2018

Zaslání sdělení o výsledku talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.

do 1. března 2018

Odevzdání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy do oborů bez talentové zkoušky.

od 12. do 28. dubna 2018

Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s maturitní zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.

od 22. do 30. dubna 2018

Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem a závěrečnou zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.

12. dubna 2018

1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle §60c odst. 1 školského zákona).

13. dubna 2018

1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií (stanoven podle §60c odst. 1 školského zákona).

16. dubna 2018

2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle §60c odst. 1 školského zákona.

27. dubna 2018

2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií (stanoven podle §60c odst. 1 školského zákona)

10. května 2018

1. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.

11. května 2018

2. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.



Plán exkurzí
podzim 2017 - jaro 2018Individuální exkurze žáků s rodiči na jednotlivé střední školy (dny otevřených dveří) dle zájmu.
jaro 2018Exkurze žáků VIII. třídy do Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání na Úřadě práce ve F-M.


Výchovný poradce pro volbu povolání: Mgr. Radim ŽIŽKA
       Konzultační hodiny: středa 14:00 - 14:45 hod.
       Doporučuji případnou konzultaci předem domluvit - osobně, telefonicky či e-mailem, což zaručuje, že skutečně proběhne.
        (Po domluvě lze konzultaci realizovat v jakémkoliv racionálním termínu.)