Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách pro školní rok 2016/17Doporučujeme sledovat webové stránky zvolených škol!!!

Časový harmonogram přijímacího řízení ve školním roce 2016/2017
Termín Aktivita
do 31. října 2016 Ředitel školy vyhlásí 1. kolo do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.
do 30. listopadu 2016 Uchazeči odevzdají přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.
od 2. do 15. ledna 2017 Talentové zkoušky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou mimo Gymnázium se sportovní přípravou.
od 2. ledna do 15. února 2017 Talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.
do 20. ledna 2017 Zaslání sdělení o výsledku talentové zkoušky s výjimkou Gymnázií se sportovní přípravou.
od 15. do 31. ledna 2017 Talentové zkoušky v konzervatořích.
do 31. ledna 2017 Ředitel školy vyhlásí 1. kolo (s výjimkou oborů vzdělání s talentovou zkouškou).
do 20. února 2017 Zaslání sdělení o výsledku talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.
do 1. března 2017 Odevzdání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy do oborů bez talentové zkoušky.
od 12. do 28. dubna 2017 Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s maturitní zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.
od 22. do 30. dubna 2017 Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem a závěrečnou zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.
12. dubna 2017 1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona).
18. dubna 2017 1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona).
19. dubna 2017 2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona.
20. dubna 2017 2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona)
11. května 2017 1. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.
12. května 2017 2. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.
Stanovení dalších kol přijímacího řízení je v kompetenci ředitele střední školy nebo konzervatoře.

Další informace ke způsobu přijímacího řízení naleznete na webové stránce Atlas školství.Plán exkurzí
podzim 2016 - jaro 2017Individuální exkurze žáků s rodiči na jednotlivé střední školy (dny otevřených dveří) dle zájmu.
jaro 2017Exkurze žáků VIII. třídy do Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání na Úřadě práce ve F-M.


Výchovný poradce pro volbu povolání: Mgr. Radim ŽIŽKA
       Konzultační hodiny: středa 14:00 - 14:45 hod.
       Doporučuji případnou konzultaci předem domluvit - osobně, telefonicky či e-mailem, což zaručuje, že skutečně proběhne.
        (Po domluvě lze konzultaci realizovat v jakémkoliv racionálním termínu.)
Informace k přijímacímu řízení na střední školy pro školní rok 2016/2017

Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách a která nahrazuje vyhlášku č. 671/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Novinkou v přijímacím řízení ve školním roce 2016/2017 bude zejména: V platnosti, jako v uplynulém školním roce, tak v prvním kole přijímacího řízení zůstává zejména: