SPOLUPRÁCE A HRANÍ - ÚSPĚŠNÉ UČENÍ


Od listopadu 2016 jsme po dobu dvou let realizovali projekt "Spolupráce a hraní - úspěšné učení" v rámci OP VVV, zaměřený na personální podporu a podporu extrakurikulárních aktivit. Projekt umožnil mj. zřízení pozice školní asistentky, financování provozu Klubu zábavné logiky a deskových her a vzdělávacího jazykového kurzu pro pedagogy.

Projekt Podpora extrakurikulárních aktivit