Prevence s Renarkonem

V rámci projektu „Všichni za jednoho“ navštívili naši školu odborníci obecně prospěšné společnosti Renarkon. Tato organizace poskytuje poradenské a terapeutické služby v oblasti drogové, rodinné a sociálně výchovné prevence.

Pro žáky 1. stupně si lektoři připravili aktivity podporující sebeuvědomění, rozvoj komunikačních dovedností, řešení konfliktních situací, posilování soudržnosti ve skupině, rozvoj zdravé sebeúcty, utváření zdravých vztahů či vzájemné tolerance. Děti si hravou formou vysvětlili vhodnost chování vůči spolužákům, jak nežádoucímu chování předcházet a omezovat jeho důsledky. Významnou částí besed bylo také povídání o důležitosti své pozice ve skupině.

Pro žáky 2. stupně byly připraveny vstupy o komunikaci, vztazích, drogové prevenci, sexuální výchově či netolismu. V prvním bloku sestavili lektoři společně s žáky mapu pojmů, které si v další hodině podrobněji popsali a v případě nejasností na vše potřebné zeptali. Besedy probíhaly ve velmi příjemné atmosféře a všichni zúčastnění byli moc fajn. Besedy s Renarkonem byly velmi milým zpestřením konce školního roku, a proto se těšíme na další možná setkání v příštím školním roce.

Mgr. Michaela Mohylová

I. Název programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování pro školní rok 2014/2015
II. Kód programuŠMS/P
III. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotaceVyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje
IV. Cíle a priority programu (účelové určení) Podporované aktivity musí být součástí dlouhodobého, kontinuálního a systematického preventivního působení prostřednictvím programů, které směrují k rozvoji osobnosti dítěte a žáka přes zvyšování klíčových kompetencí a vedou ke zlepšení sociálního klimatu ve skupině.
Délka trvání projektu: 1. 9. 2014 - 31. 8. 2015