Prevence s Renarkonem

V rámci projektu „Všichni za jednoho“ byl začátek druhého květnového týdne věnován prevenci rizikových forem chování. Naši školu navštívili lektoři Renarkonu, organizace, která poskytuje poradenské a terapeutické služby v oblasti drogové, rodinné a sociálně výchovné prevence.

Témata besed pro žáky 1. stupně byla zaměřená na sebeuvědomění, rozvoj komunikačních dovedností, řešení konfliktních situací, posilování soudržnosti ve skupině a rozvoj zdravé sebeúcty. Děti si hravou formou vysvětlili vhodnost chování vůči spolužákům, jak nežádoucímu chování předcházet a omezovat jeho důsledky. Významnou částí besed bylo povídání o důležitosti své pozice ve skupině.

Pro žáky 2. stupně byly připraveny vstupy o komunikaci, vztazích a drogové prevenci. Přednášejícím lektorem byl odborník, který se jako psychoterapeut s následky drogových závislostí setkává denně. Žákům se povídání moc líbilo a těší se na další setkání, které je naplánováno na měsíc červen.

Mgr. Michaela Mohylová

I. Název programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování pro školní rok 2014/2015
II. Kód programuŠMS/P
III. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotaceVyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje
IV. Cíle a priority programu (účelové určení) Podporované aktivity musí být součástí dlouhodobého, kontinuálního a systematického preventivního působení prostřednictvím programů, které směrují k rozvoji osobnosti dítěte a žáka přes zvyšování klíčových kompetencí a vedou ke zlepšení sociálního klimatu ve skupině.
Délka trvání projektu: 1. 9. 2014 - 31. 8. 2015