Vystoupení pěveckého sboru na pietní vzpomínce

Bylo pondělí 3. listopadu a školní pěvecký sbor se chystal na vystoupení. Naším zpěvem jsme chtěli vzpomenout na čeladenského hrdinu, partyzána Janka Ušiaka.
V tichosti jsme se to odpoledne odebrali na čeladenský hřbitov.

Pan starosta i mnoho starších pamětníků sdělili všem zúčastněným zajímavé a důležité události z života tohoto statečného člověka, který čelil nástrahám tehdejší válečné situace.

Na vystoupení jsme se připravovali s tím, že chceme také projevit úctu tomuto člověku. Myslím, že se písně všem zúčastněným líbily. Zazpívali jsme s jemným kytarovým doprovodem píseň Mezi horami, Ej padá, padá rosička a žák Tomáš Stýskala velmi pěkně přednesl báseň O rodné zemi.

Vzpomínkové odpoledne proběhlo pěkně, žáci pěveckého sboru předvedli hezké vystoupení. Všichni jsme odcházeli z místního hřbitova s tím, že jsme vzdali hold a vzpomínku partyzánovi, který si ji zasloužil.

Mgr. Martina Jalůvková