Radim Kacer – výtvarka s mistrem

Na počátku listopadu 2014 navštívil Základní školu v Čeladné významný malíř a počítačový grafik Radim Kacer z Vyškova.

Zaujal zejména žáky druhého stupně, se kterými se v hodinách výtvarné výchovy podělil o své dlouholeté zkušenosti.

Děti z šesté třídy se věnovaly práci s černobílou stopou a tvoření grafického portrétu.

Žáci devátého ročníku si vyzkoušeli vytvoření firemního loga, s čímž jim pan Kacer napomohl svými radami a ukázkami z vlastní tvorby.

Obě vyučovací hodiny proběhly netradičním, ovšem velice zajímavým a podnětným způsobem. Jak žáci, tak i učitelé si rozšířili své znalosti a dovednosti v oblasti grafiky. I nadále bude naše základní škola pokračovat v pořádání podobných přednášek, které činí výuku atraktivnější.

Mgr. Radka Štarhová