Adaptační pobyt 6. třídy

Přechod z 1. na 2. stupeň základní školy je dalším prubířským kamenem žáků, kteří si najednou musí zvykat na mnohem větší zátěž, častější střídání vyučujících, delší výuku a potažmo i nové požadavky. Pro někoho to může být velmi náročné. Právě proto existují tzv. adaptační pobyty. Žáci si při nich více uvědomují, že kromě své individuality, musí respektovat i své okolí a spolužáky.

Základní škola Čeladná se snaží, aby naši žáci zvládli tento nelehký krok co nejlépe, a proto již po několik let pořádáme adaptační pobyty v blízkých objektech našeho regionu. Letošní volba padla na Ostravici, kde nás ve středu 8. října přivítala chata Svoboda a zkušená dvojice instruktorů – Míša a Petr – z „Centra outdorových programů“ z Jihlavy.

Třídenní program uběhl neuvěřitelně rychle a žáci si odnesli obrovské množství zážitků, na které určitě budou dlouho vzpomínat.

Slova chvály si zaslouží nejen instruktoři, ale také majitel chaty Svoboda a její četní zaměstnanci, kteří se o nás vzorně starali, nepostrádali potřebnou trpělivost a snažili se nám vyhovět ve všech požadavcích.

Závěrem několik citací přímých účastníků:

„…Nejvíc nás bavil bungee running, také jsme se naučili pracovat ve skupinách, jídlo bylo perfektní…“ Radka Eltnerová, 6. třída

„…Když jsme přijeli, byli jsme všichni unavení a hladoví. Pak jsme se ubytovali a dali si pravidla…Nejvíce nás všechny bavil bungee running a v Opičárně…“ Abigail Hofrichterová, 6. třída

„…Velmi dobře na chatě Svoboda vařili…“ Tomáš Vrobel, 6. třída

„…bylo to super…“ Tereza Pavelcová, 6. třída

Mgr. Radim Žižka