Co řekli druháci-koumáci o adapťáku:

 1. Dobrý den. Na adaptačním pobytu to bylo moc zábavné. Líbilo se mi tam. Hráli jsme trifidy a dělali jsme parašutisty. (Stella)

 2. Na adapťáku bylo hezky a bylo krásně. Nejvíce se mi líbila šifra. (Anička)

 3. Byl tam dobrý oběd. A byly tam dobré hry. A byl tam dobrý čaj. (Viktorek)

 4. Moje nejlepší bylo všechno – šifra a drahokamy a ještě opičárna a také parašutista. (Anetka)

 5. …bylo tam krásně a moc se mi líbilo, jak jsme hledali drahokamy. (Beátka)

 6. …dělali jsme aktivity. Nejvíc se mi líbilo, jak jsme opékali buřty. (Ondřej)

 7. Adapťák je super. Moc se mi líbila šifra. Moc se mi tam líbilo. (Viktorie)

 8. Nejvíc se mi líbilo hledání drahokamů. A další se mi líbilo šifra. Nelíbily se mi trifidi, protože jsem se bála, že spadnu, protože jsem neviděla. (Saša)

 9. Na adapťáku to bylo super. S Anetkou a Beatkou jsme večer měly diskotéku. Hledání diamantů a opékání se mi líbilo nejvíc. Jak jsme šli z adapťáku, tak se mi líbilo teplo. Jeli jsme vlakem a autobusem. Líbilo se mi to moc a chtěla bych jet znovu. (Amálka)

 10. Adaptační pobyt. Hodně jsme dělali! Víte, co se mi líbilo? Drahokamy a trika. A nejenom to. I to, že jsme byli spolu. A zábavné bylo opékání. (Helenka)

 11. …byla jsem na pokoji s Karčou, Vivien a Markí. Líbila se mi šifra a opičárna. Měli jsme aji rozcvičku. …Stýskalo se mi po mamince a po celé mojí rodině. (Kačka)

 12. Jeli jsme s mými kamarády na adapťák. Jeli jsme vlakem a autobusem. Moji kamarádi se jmenují Ivan a Šimon. Nejlepší bylo, jak jsme hledali drahokamy. (David)

 13. …když jsme přijeli, šli jsme do svého pokoje. Když jsem si vybalil, tak jsem si šel hrát s legem. Potom jsme šli dělat aktivity. Nejvíc se mi líbila šifra. (Šimon)

 14. Byli jsme s Romanem na pokoji. Užili jsme si hodně srandy. Líbilo se nám opékání špekáčků… (Denis)

 15. Byli jsme na adapťáku. Dělali jsme parašutisty. Pouštěli jsme je z okna. Kreslili jsme na trička. Dělali jsme to foukacími fixy. (Lukáš)

 16. Paní ředitelko, adapťák byl super. Na adapťáku jsem dělal: s Lukášem jsem hrál na pokoji karty. Dnes jsem venku, hraju hru drahokamy. (Mirek)

 17. Milý Mirku, milé děti! Věřím, že adapťák byl super – vyčetla jsem to z vašich tvářiček, když jsem vás druhý večer navštívila. Taky nezapomenu, jak jsem nevhodně obutá a oblečená tápala tmou a snažila se sejít bez úhony s prudkého kopce za vašimi hlásky někde pode mnou. Našla jsem vás obklopené večerní tmou, jediným světlem byl plápolající oheň. Líbilo se mi, že vás nevyvedly z míry ohořelé špekáčky, špekáčky nenávratně pohlcené ohněm, kouř v očích. Na hodnocení dne v chatě jste velmi dobře uměli vyhodnotit program dne, pozorně jste si naslouchali. Měla jsem z Vás radost a věřím, že ve škole zažijete ještě moc a moc podobných akcí, kde nebude o zajímavosti, pohyb a srandu nouze. (ředitelka)